nieuwsbrief
aanmelden
cursusdata
contact

Goed geregeld

 

Voor de bevalling

Na de bevalling

Werk en wet

Voor de bevruchting

Aangeven

Erkennen van de baby

Na de zwangerschapstest

Nacontrole

Voogdij

7 tot 12 weken zwanger

 

 

Wat wordt de naam van de baby

12 tot 20 weken zwanger

Werk

20 tot 30 weken zwanger

Zwangerschapsverlof

31 tot 36 weken zwanger

Ouderschapsverlof

37 weken zwanger tot de bevalling

Verzekering

 

Voor de bevruchting

 

 • beginnen met foliumzuur slikken

 • stoppen met roken, ook je partner

 • nagaan of er erfelijke ziekten in beide families voorkomen

 • eventueel een afspraak maken op het kinderwensspreekuur

 

Na de zwangerschapstest

Terug
 • stoppen met roken, ook je partner

 • geen rauw vlees meer eten

 • geen voorverpakte vis eten

 • groenten en fruit goed wassen

 • geen kaas van rauwe melk eten (au lait cru)

 • stoppen met het drinken van alcohol

 • gezond eten

Zonder tussenkomst van de huisarts kun je bij ons in de praktijk een afspraak maken. Na het maken van de afspraak mag je op de praktijk een envelop ophalen om samen met je partner te lezen. Aanmelden

 

7 tot 12 weken zwanger

Terug

Na het lezen van de informatie envelop:

 • nadenken of je prenataal onderzoek wilt laten verrichten 

 • afspraak maken voor een vitaliteits echo 7-9 weken

 • bloed laten prikken

 • Na de intake afspraak maken voor de termijnecho 12 weken

12 tot 20 weken zwanger, na je eerste bezoek bij ons

Terug
 • 20 weken echo afspreken bij echocentrum Focus, telefoonnummer: 076-5029177 of on-line: www.echocentrumfocus.nl/maak-een-afspraak

 • kraamzorgbureau kiezen en inschrijven. Het beste is kraamzorg te regelen wanneer je uitgerekende datum zeker is. We geven je tijdens je eerste bezoek informatie over hoe je kraamzorg moet regelen.

 • Het is verstandig te overwegen of je een zwangerschap cursus wil gaan volgen. Als je je inschrijft voor de twinstigste week, kun je ingedeeld worden bij andere zwangeren van wie de zwangerschap ongeveer even ver gevorderd is. Zodra je weet welke cursus je wilt volgen kun je je inschrijven.

 • een zwangerschapsverklaring. Bijna iedere werkgever vraagt om een zwangerschapsverklaring in verband met het zwangerschapsverlof. Sommige werkgevers verstrekken hiertoe een formulier. Dit formulier wordt door de assistente ingevuld. Als je niets van je werkgever krijgt, krijg je van ons een zwangerschapsverklaring. Ook als zelfstandige kun je recht hebben op een uitkering. Informatie hierover kun je vinden op www.uwv.nl

20 tot 30 weken zwanger

Terug
 • naar het gemeentehuis in je woonplaats om de baby te erkennen. Dit is alleen nodig als je niet getrouwd bent of geen geregistreerd partnerschap hebt.

 • nadenken over waar je wilt bevallen. Het is een overweging om de definitieve keuze pas te maken tijdens je bevalling. Mocht je overwegen in Origine te bevallen kun je je inschrijven. Welke plek je ook gekozen hebt om te gaan bevallen, je mag er altijd op terug komen.

 • nadenken over het geven van borst of flesvoeding. Eventueel inschrijven voor de cursus borstvoeding

 • via je zorgverzekering of zelf een kraampakket aanschaffen, bestaande uit:

  1 flesje alcohol 70%

  2 doosjes 16 x 6 steriele gazen

  10 celstof matjes

  1 navellem 

  2 pakken kraamverband
  10 stuks 10 x 10 steriele gazen
  2 emmers voorzien van vuilniszakken
  2 pakken maandverband
  bedzeil of matrashoes
  1 pak witte watten

 

Verdere benodigdheden:

babythermometer

twee, niet andere dan, metalen naadloze kruiken

 

Meestal heeft het kraamcentrum waar je bent ingeschreven een goede lijst met alle spullen die je moet aanschaffen. Wanneer je materialen na je bevalling over hebt uit je kraampakket, bestaat daarvoor een goede bestemming. De Stichting Baby Hope zamelt deze in voor kraamprojecten in West-Afrika en Tanzania. www.stichtingbabyhope.org

Wanneer jullie dat willen, kun je tijdens de zwangerschap een bezoek krijgen van een Jeugd Gezondheidzorg verpleegkundige. Deze verpleegkundige kom je na de bevalling tegen, als je met je baby naar het consultatiebureau gaat. Tijdens het huisbezoek vertelt zij over wat je kunt verwachten en gaat zij in op je vragen. Zo’n bezoek moet telefonisch worden aangevraagd. Tel: 0900 11 33 555.

 

Eventueel kun je je nu gaan inschrijven voor kinderopvang en je aanstaande baby aanmelden. Bij onze praktijkassistente kun je boekjes vragen over kinderopvang.

 

30 tot 36 weken zwanger

Terug
 • Je kunt een geboorteplan maken en dit met ons bespreken. Wil je hier informatie over bespreek dat dan op het spreekuur. Een voorbeeld van een geboorteplan kun je vinden op www.deverloskundige.nl

 • Rond deze tijd word je gebeld door een kraamverzorgende van het kraamcentrum waar je bent aangemeld. In overleg komt er een kraamverzorgende van het kraamcentrum waar je bent ingeschreven thuis bij je langs voor een intake. Zij bespreekt de vorm van kraamzorg, hoe het met jullie aantal uren zit en over de rol van de kraamverzorgende rond de bevalling en de tijd daarna.

 • Vanaf 36 weken moet je een bedklossen in huis hebben. Die kun je halen bij de thuiszorgwinkel. Walgang 77 in Geertruidenberg. Dagelijks van 9.00 - 16.00 uur of aan de Wilgenstraat 1 te Made. Dagelijks van 9.00 - 12.00 uur.

37 weken zwanger tot de bevalling

Terug

 

In orde maken voor een bevalling thuis:

 • regel oppas voor eventuele andere kinderen

 • regel oppas voor eventuele huisdieren

 • de kamer waar je in wilt gaan bevallen moet goed verwarmd kunnen worden, je moet makkelijk de trap op en af kunnen en het is handig als er warm water op dezelfde verdieping is

 • een bureau- of looplamp in de buurt hebben

 • voorwaarde voor een thuisbevalling is, dat je een kraamverzorgende hebt geregeld

 • Je bed waarin je gaat bevallen moet verhoogd worden tot minimaal 70 cm. Een dubbel matras kan niet! Dan is de ondergrond te zacht om goed te kunnen baren

 • een kinderkrukje/opstapje

 • zorg altijd dat er een 'verkas-tas' klaar staat (zie lijstje 'Bevalling in een geboortecentrum')

In orde maken voor een bevalling in een geboortecentrum:

 • regel oppas voor eventuele andere kinderen

 • regel oppas voor eventuele huisdieren

 • je bed moet ook nu verhoogd zijn op minimaal 70 cm (geen dubbel matras)

 • kraampakket voor poliklinische bevalling (hoeft niet mee naar het ziekenhuis)

 • toiletartikelen

 • T-shirts en warme sokken

 • slippers en een badjas

 • kleertjes voor de baby (ook een jasje en een mutsje)

 • Maxi-Cosy

 • fotocamera

 • zwangerschapspapieren

 • 1euro voor het gebruik van een rolstoel

Voor alle bevallingen geldt:

 • bed op minimaal 70 cm hoogte

 • als je huis lastig te vinden is, geef dan een routebeschrijving op het spreekuur af

 • naamplaatje bij de deur

 • ruime doorgang en goede verlichting buiten

 • duidelijk huisnummer

Deze bovenstaande lijst lijkt misschien wat overdreven, maar met name huisnummers zijn ’s nachts heel moeilijk te zien vanaf de weg. Er staan struiken voor, het nummer hangt er niet of om het hoekje naast de voordeur of het is niet goed verlicht. Het scheelt ons zoekwerk en tijd als het huisnummer goed te zien is. Ook in geval van nood is het prettig als we snel ter plaatse kunnen zijn.

 

Na de bevalling

Terug

Aangeven

Na de bevalling moet jullie baby binnen drie werkdagen (de geboortedag telt niet mee) worden aangegeven bij de Burgerlijke Stand in de gemeente waar hij geboren is. Aangeven is de taak van de partner, maar als dat niet mogelijk is, mag het ook worden gedaan door iemand die bij de bevalling aanwezig was. Voor het aangeven is een erkende legitimatie nodig en het trouwboekje of een erkenningformulier. Als je te laat bent met aangeven dan krijg je een boete.

 

Nacontrole

Vier weken na je bevalling mag je een afspraak maken om op nacontrole te komen bij degene die de bevalling begeleid heeft.

 

Werk en wet

Terug

 

Erkennen van de baby

 

Mannen/partners worden alleen de wettelijke vader als ze getrouwd zijn met de moeder. De biologische vader is niet altijd vanzelfsprekend de vader. Dit is pas het geval als hij het kind erkent. Het is het verstandigst om dit al tijdens de zwangerschap te doen. Ook in verband met de naamskeuze. Door erkenning krijgt je kind erfrecht. De vader heeft dan ook het recht en de plicht om het kind te onderhouden. Dat zegt overigens niets over omgangsrecht. Een ongehuwde vader heeft zelfs al heeft hij het kind erkend niet automatisch het ouderlijk gezag (ouderlijke macht). Voor erkennen is schriftelijke toestemming van de moeder nodig. Dus voor het erkennen moet je samen naar de gemeente.

Bij erkenning heeft de moeder het ouderlijk gezag en kan haar familie bij haar overlijden aanspraak maken op het kind. Als je gezamenlijk het ouderlijk gezag wilt, dan moet je daartoe een verzoek indienen bij de griffier van het kantongerecht.

 

Voogdij

Terug

 

Het is verstandig om de voogdij te regelen. Het kind blijft dan goed achter als je beiden komt te overlijden. Er kan dan ook geen ruzie ontstaan en je hebt zelf bepaalt waar je kind naartoe gaat als je er niet meer bent. Voogdij regel je in een testament of bij de notaris. De voogd moet naar het kantongerecht komen om aan te geven of hij of zij akkoord gaat. Is er geen voogd, dan beslist de kantonrechter bij wie jullie baby wordt ondergebracht.

 

Wat wordt de naam van de baby?

Terug

 

Je bent redelijk vrij in het kiezen van de naam, maar je mag geen voornaam kiezen die eigenlijk alleen een achternaam is. Jansen mag niet. En je mag je kind geen voornaam geven die ‘ongepast’ is, zoals 'stekker'. De ambtenaar van de burgerlijke stand bepaalt wat ongepast is.

Als de ambtenaar een naam weigert die volgens jullie wel degelijk mogelijk is, krijg je de gelegenheid te bewijzen dat de naam voorkomt. Je moet dan een kopie van een in Nederland opgemaakte geboorteakte laten zien met die voornaam.

Controleer de naam zeer zorgvuldig voordat je tekent. Als de ambtenaar een verkeerde of fout gespelde naam op de akte invult en je handtekening staat eronder, dan zit het kind aan die naam vast. Het maakt dan niet uit wie de fout heeft gemaakt. Het wijzigen van de naam kost maanden bureaucratie en veel geld.

Je mag zelf beslissen of het kind de achternaam van de vader/partner of van de moeder krijgt. Ben je getrouwd en kies je de achternaam van de moeder, dan moet dit in het gemeentehuis per akte worden geregeld. Omdat ook de moeder daar voor aanwezig moet zijn is het verstandig om dit al voor de geboorte te regelen. Stel je geen akte op, dan krijgt het kind de achternaam van de vader.

Ben je niet getrouwd, dan wordt de achternaam vastgelegd tijdens het erkennen van de baby door de vader/partner. Waarvoor je ook kiest, de kinderen die na je eerste kind nog geboren worden, krijgen dezelfde achternaam als het eerste kind.

 

Werk

Terug

 

Als je in loondienst werkt, zul je natuurlijk je werkgever inlichten dat je zwanger bent. Wacht daar niet te lang mee, vooral niet als je werk doet dat misschien te zwaar is voor een zwangere. Je hebt dan recht op aangepast werk.

 

Op de praktijk kun je een zwangerschapsverklaring halen. Bel Anjo hiervoor op, dan legt zij de verklaring voor je klaar.

 

Werk heeft geen nadelige invloed op de zwangerschap. Wel brengen bepaalde werkomstandigheden risico’s met zich mee. Daarom zijn er verschillende regelingen voor zwangere en pas-bevallen werkneemsters. Ze zijn onder andere vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet en het 'Besluit Zwangere Werkneemsters’.

Werk waarbij je wordt blootgesteld aan trillingen (vrachtauto’s, landbouwmachines), ioniserende straling (straling van radioactieve stoffen), chemische stoffen of infectierisico’s, is niet bevorderlijk voor de gezondheid tijdens de zwangerschap. Dit geldt ook voor fysiek zwaar werk, zoals veelvuldig tillen, trekken, duwen of dragen. Als je met zulke werkomstandigheden te maken hebt, overleg dan met je werkgever of er eventueel aangepast werk mogelijk is. Je kunt ook overleggen met de bedrijfsarts (Arbodienst) of inlichtingen vragen bij de Arbeidsinspectie.

Als je in nacht - of ploegendienst werkt, kun je aan je werkgever vragen om je werk - en rusttijden tijdens de zwangerschap aan te passen. Een zwangere heeft recht op extra pauzes en is in principe niet verplicht om te werken in een nachtdienst of om over te werken. Deze regels gelden ook voor de eerste zes maanden na de bevalling. Als het niet mogelijk is om door middel van aanpassingen uw werk gezond en veilig uit te voeren, dan moet de werkgever je tijdelijk ander werk aanbieden. In onze praktijk liggen folders over zwangerschap, ouderschap en werk.

 

Zwangerschapsverlof

Terug

 

Officieel begint het zwangerschapsverlof zes weken voor de uitgerekende datum en duurt het tot tien weken na de bevalling. Zwangerschapsverlof is flexibel. Dat wil zeggen, dat je tot maximaal vier weken voor de uitgerekende datum mag doorwerken, om zo het verlof na de bevalling te verlengen. Vier weken voor de bevalling moet je echter verplicht stoppen met werken. Na de bevalling heb je dan nog twaalf weken verlof. Het betaalde verlof voor vrouwen duurt in totaal zestien weken. De ziektewet bepaalt dat gedurende die periode het salaris voor 100 procent wordt doorbetaald.

Als je later bevalt dan je was uitgerekend, bijvoorbeeld twee weken, dan krijg je die twee weken na de bevalling erbij en heb je dus in totaal achttien weken verlof. Als je eerder bevalt dan je was uitgerekend mag je de nog niet opgenomen periode na je bevalling opnemen.

Als je na zestien weken verlof nog niet in staat wordt geacht te werken ten gevolge van je bevalling, dan kan de uitkeringstermijn nog verlengd worden met maximaal 52 weken.

Partners krijgen 2 dagen kraamverlof na de bevalling. Het maakt niet uit of je fulltime of partime werkt. Je kunt daarna ook nog 3 dagen ouderschapsverlof opnemen. Zo ben je 5 dagen vrij na de geboorte van je kind. In je CAO kunnen wel afwijkende regels staan.

 

Ouderschapsverlof

Terug

 

Als zwangerschapsverlof niet genoeg is, is er altijd nog het ouderschapsverlof. Jij en je partner kunnen voor ieder kind ouderschapsverlof opnemen. Maximaal heb je recht op het aantal uren dat je per week werkt maal 13 (werk je bijvoorbeeld 24 uur per week, dan heb je dus recht op 24 x 13 = 312 uur verlof).

Je kunt, binnen zekere regels, zelf bepalen wanneer het verlof wordt opgenomen, hoeveel verlof wordt opgenomen en hoe je de verlofuren verdeelt over de week. De standaardregel is dat het verlof maximaal zes maanden duurt en de helft van de normale werktijd bedraagt. Wellicht is in je CAO een andere verlofregeling vastgelegd; dan geldt die regeling en niet de wettelijke. Het recht op ouderschapsverlof hou je totdat het kind 8 jaar wordt. Afhankelijk van je werkgever word je tijdens het ouderschapsverlof wel of niet doorbetaald. Tijdens het ouderschapsverlof blijft de arbeidsovereenkomst onveranderd in stand.

 

Verzekering

Terug

 

Meld je kind zo snel mogelijk aan bij je ziektekostenverzekering.

 
 
Markt 21     4931 BR Geertruidenberg     0162-523349     info@moriaen.nl